REKLAMACIJE

 

 • - Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju na kupljenu robu putem Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP", usljed materijalnih nedostatka na kupljenoj robi, njene nesaobraznosti, kao i drugih razloga koji su predviđeni odredbama Općih uvjeta poslovanja Internet trgovine i Zakona koji uređuje zaštitu potrošača.
 • - Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provjere svoj paket. Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah budu prijavljena kuriru koji Vam isporučuje robu a ukoliko je oštećenje takvo da je uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova nemojte potpisati prijem pošiljke.
 • - Kupac je dužan pregledati primljenu robu čim je to prema redovnom toku stvari moguće, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema robe, te ako roba ima određeni nedostatak, obavijestiti Prodavca bez odgode.
 • - Reklamacije i primjedbe na artikle koji su predmet kupovine putem Internet trgovine kupci mogu prijaviti kako slijedi:

 

Uputstvo za reklamacije

 

 • 1. Kupac je dužan pregledati primljenu robu, te ako roba ima određeni nedostatak, obavijestiti Prodavca o istom.
 • 2. Kupac Prodavca obavještava o nedostatku slanjem popunjenog Reklamacijskog zapisnika (obrazac dostupan ovdje) na e-mail adresu: [email protected].   
 • 3. Kupac je dužan pobliže opisati nedostatak, te ako je moguće priložiti fotografiju na kojoj je vidljiv nedostatak. 
 • 4. Prodavac će bez odgode, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, Kupcu potvrditi prijem njegove reklamacije (obavijesti o nedostatku).
 • 5. Prodavac će u najkraćem mogućem roku razmotriti svaku obavijest o nedostatku robe koju zaprimi od Kupca. U slučaju potrebe, radi provjere postoji li nedostatak, provjere vrste i prirode nedostatka i vremena kada je nedostatak nastao, Prodavac će od Kupca zatražiti da mu Kupac dostavi artikl radi pregleda istog, te isti preuzeti od Kupca putem kurirske službe A2B Express Delivery.
 • 6. Kupac će od Korisničke podrške dobiti informaciju o terminu preuzimanja pošilje od strane kurirske službe A2B Express Delivery.
 • 7. Popunjen Reklamacijski zapisnik i originalni fiskalni račun Kupac pakuje zajedno sa artiklom koje želi reklamirati.
 • 8. Zapakavati na način koji spriječava oštećenja proizvoda prilikom transporta (po mogućnosti u originalnu ambalažu)
 • 9. Artikal koji se šalje na reklamaciju mora biti čist, u suprotnom reklamirani artikal neće biti uzet u razmatranje.
 • 10. Na paketu navesti adresu primaoca:

"AB-LINE" d.o.o. Sarajevo – Poslovna jedinica "MARELLA"

Kaptol  2, 71 000 Sarajevo

>> Internet trgovina "XYZ - MARELLA FASHION SHOP" <<

 

                 i predati paket kurirskoj službi A2B Express Delivery u terminu koji Kupac dogovori sa Korisničkom podrškom.

 

 • 11. Kada Prodavac primi paket, poslat će potvrdu o prijemu pošiljke, na e-mail adresu Kupca.
 • 12. Reklamacijski zapisnik razmatra ovlašteno lice za prijem reklamacije u skladu sa postupkom rješavanja reklamacija potrošača.
 • 13. Odluka će Kupcu biti dostavljena u roku od (8) osam dana, od datuma prijema reklamacije.

 

PODRŠKA KUPCIMA:

Za pomoć nas pozovite na: + 387 61 301 058

ili nam pišite na e-mail: [email protected]

 

Od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 17:00 h

(sa izuzetkom praznika)

 

Za više informacija pogledajte naše 

Opće uvjete poslovanja Internet trgovine "XYZ - MARELLA FASHION SHOP"