UVJETI POSLOVANJA

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNET TRGOVINE "XYZ – MARELLA FASHION SHOP"

 

SADRŽAJ:

 1. 1. Uvod
 2. 2. Ponuda artikala u Internet trgovini "XYZ – MARELLA FASHION SHOP"
 3. 3. Narudžba artikala
 4. 4. Sklapanje Ugovora o kupoprodaji
 5. 5. Cijena i načini plaćanja
 6. 6. Dostava
 7. 7. Odustanak od kupovine i pravila o povratu robe
 8. 8. Reklamacije – Prava u slučaju materijalnih nedostataka prodane robe
 9. 9. Zaštita ličnih podataka kupaca
 10. 10. Pisani prigovori, pitanja i prijedlozi potrošača
 11. 11. Autorska prava
 12. 12. Rješavanje sporova
 13. 13. Važenje i izmjene Općih uvjeta 

 

 1. 1. UVOD 
 • - Ovi Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" sastavljeni su u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača u BiH, Zakonom o obligacionim odnosima i drugih propisima iz oblasti trgovine i formiranja cijena, te u skladu s istima uređuju odnose između pružatelja usluge Internet trgovine i kupaca robe koja se prodaje na daljinu u Internet trgovini (u daljem tekstu: „Opći uvjeti“).
 • - Pružatelj usluge Internet trgovine je:

"AB-LINE" d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6 - 71 000 Sarajevo,

MBS: 65-01-0360-11 ; ID: 4201124330009; PDV: 201124330009

tel: + 387 33 207 676; fax: + 387 33 207 676;

web: www.sportina.ba

>> Internet trgovina "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" <<

"AB-LINE" d.o.o. Sarajevo – Poslovna jedinica "MARELLA", Kaptol 2 - 71 000 Sarajevo

mob: + 387 61 301 058; 

e-mail: [email protected] 

web: https://ba.shop.xyz.fashion/  

(u daljem tekstu: „Prodavac“)

 

 • - Ovi Opći uvjeti reguliraju isključivo odnose vezane uz kupoprodaju robe u Internet trgovini "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" (u daljem tekstu: Internet trgovina), a ne i u redovnim trgovinama "AB-LINE" d.o.o. Sarajevo.
 • - Usluge Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" moguće je koristiti isključivo s područja Bosne i Hercegovine.
 • - Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba. U ime maloljetne osobe ili poslovno nesposobne osobe, Ugovor o kupoprodaji može sklopiti zakonski zastupnik ili skrbnik.
 • - Nastavkom korištenja mrežnih stranica Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP", svaki posjetitelj navedenih stranica izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta te izjavljuje svoj prihvat istih. Ukoliko kao posjetitelj mrežnih stranica Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP", niste saglasni s ovim Općim uvjetima ili bilo kojom odredbom istih, ljubazno vas molimo da ne koristite navedenu mrežnu stranicu niti mogućnost kupovine putem Internet trgovine Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP".

 

 1. 2. PONUDA ARTIKALA U INTERNET TRGOVINI "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" 

Prodavac pruža usluge Internet prodaje robe iz svog prodajnog asortimana na mrežnim stranicama: https://ba.shop.xyz.fashion/

 • - Kao ovlašteni trgovac i pružatelj usluga Internet trgovine, Prodavac nudi i prodaje samo autentične artikle robnih marki iz svog asortimana.
 • - Ponuda pojedinog artikla na Internet stranici, za koji je na istoj iskazana cijena te drugi uvjeti prodaje, ne predstavlja ponudu za sklapanje Ugovora o kupoprodaji, već samo poziv za davanje ponude, u obliku elektronske narudžbe, od strane Kupca, u skladu s odredbama članka 3. ovih Općih uvjeta.
 • - Prodavac se ne obavezuje imati određene artikle, vrstu artikala, niti određenu količinu robe ili artikala prezentiranih na mrežnim stranicama Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP", u svojoj redovnoj ponudi odnosno na zalihama.
 • - Ponuda artikala u Internet trgovini ažurira se redovno i učestalo, na način da u najvećoj mjeri odražava trenutni asortiman Prodavca, te uvjete prodaje pojedinih artikala. Prodavac čini sve kako bi podaci objavljeni na Internet stranici bili ažurni i tačni. Unatoč tome, a zbog prirode elektronskog poslovanja i mogućnosti narudžbe istih proizvoda od strane više kupaca istovremeno, mogući su pojedinačni slučajevi nedostupnosti artikala koje posjetilac stranice ili registrovani kupac namjerava naručiti. Jednako tako, zbog prirode elektronske komunikacije i mogućnosti da narudžba bude elektronski dostavljena Prodavcu tek izvjesno vrijeme nakon odabira artikla, moguće je da u međuvremenu dođe do promjene cijene artikla ili drugih uvjeta prodaje pojedinih artikala. Prodavac o navedenim okolnostima vodi računa, na način da naručiocu omogućava odustanak od ugovora, kako je uređeno u odredbi 3.9 ovih Općih uvjeta.
 • - Fotografije pojedinih artikala koji se nude u Internet trgovini, u mjeri u kojoj je to moguće i uobičajeno, prikazuju stvaran izgled proizvoda koji se nudi. Unatoč tome, fotografije su informativnog i simboličnog karaktera, te ne prikazuju sva svojstva proizvoda. Osnovna obilježja proizvoda opisuju se u informativnom tekstu koji čini dio ponude pojedinih artikala.
 • - Istaknute cijene pojedinih artikala ne obuhvataju troškove dostave (poštarine).

 

 1. 3. NARUDŽBA ARTIKALA 
 • - Kupac može vršiti narudžbu jednog ili više artikala koji se nude u Internet trgovini bilo kao gost korisnik ili kao registrovani korisnik Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP".
 • - U slučaju da posjetilac Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" želi realizovati kupovinu robe bez registracije, Prodavac mu omogućava kupovinu robe kao gostu korisniku, odabirom opcije Nastavi kao gost”. Odabirom navedene opcije, gost korisnik može postati Kupac robe koja se nudi u Internet trgovini uz iste uvjete kupovine kao i registrovani korisnik.
 • - Registracijom posjetilac stranice dobiva korisničko ime i lozinku (koje sam odabire u postupku registracije), čime postaje registrovani korisnik Internet trgovine. Registrovani korisnici, odnosno Kupci na stranicama Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" imaju mogućnost pristupa svom korisničkom računu, podacima o narudžbama koje su u fazi realizacije, kao i o ranijim kupovinama. Posjetilac stranice registracijom jamči da su svi podaci istiniti, kao i da neće saopštavati podatke o registraciji i korisničkom računu trećim osobama. Zabranjeno je korištenje tuđih ili neistinitih podataka prilikom registracije korisnika, a u slučaju povrede navedene zabrane, Prodavac je ovlašten obrisati korisnički račun koji se temelji na netačnim podacima te takvom posjetiocu stranice onemogućiti buduće kupovine putem Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP".
 • - I gost korisnik i registrovani korisnik mogu vršiti elektronske narudžbe robe (artikala u ponudi Internet trgovine) odabirom istih i elektronskom potvrdom narudžbe putem elektronskog obrasca na mrežnim stranicama Internet trgovine.
 • - Kupcu se prije potvrde narudžbe (odnosno slanja narudžbe od strane Kupca Prodavcu elektronskim putem) omogućava pregled stanja korpe za kupovinu, sa prikazom svakog odabranog artikla, broja primjeraka istog artikla, te pojedinačne i ukupne cijene artikala koji se nalaze u korpi.  
 • - Narudžba obuhvata informacije o troškovima dostave i procijenjenom vremenu potrebnom za dostavu robe Kupcu.
 • - Elektronska narudžba robe u Internet trgovini vrši se potvrdom narudžbe nakon pregleda stanja korpe za kupovinu (u skladu sa odredbama 3.4. i 3.5 ovih Općih uvjeta), kojom Kupac očituje svoju volju za davanjem ponude Prodavcu, da se pod uvjetima iz narudžbe sklopi Ugovor o kupoprodaji odabranih artikala iz asortimana Internet trgovine.
 • - Kupac će odmah po slanju narudžbe na svoju e-mail adresu zaprimiti automatski generiranu poruku Prodavca o primitku narudžbe Kupca. Ova automatska poruka ne predstavlja prihvat ponude za sklapanjem Ugovora o kupoprodaji u skladu s narudžbom Kupca, već samo potvrdu o primitku narudžbe, nakon primitka koje Prodavac provjerava da li i dalje ima odabranu vrstu i broj artikala u svom asortimanu, te je li došlo do promjena uvjeta prodaje pojedinih artikala u razdoblju između trenutka odabira artikla od strane Kupca i primitka narudžbe od strane Prodavca.
 • - Ako Prodavac u okviru provjere narudžbe u skladu sa prethodnom odredbom ovih Općih uvjeta, utvrdi da je došlo do promjena cijene ili uvjeta, odnosno da određeni artikl više nema na zalihi, o takvim okolnostima obavijestit će Kupca u najkraćem mogućem roku, zajedno s obaviješću o mogućnostima (djelomičnog) dovršetka kupovine ili odustanka od sklapanja Ugovora o kupoprodaji u cijelosti. U slučaju promjene cijene ili drugih uvjeta kupoprodaje, Kupac ima mogućnost odabrati hoće li nastaviti kupovinu pod izmijenjenim uvjetima, hoće li nastaviti kupovinu samo za dio artikala koji su predmet narudžbe, a glede kojih se cijena ili drugi uvjeti nisu mijenjali ili će u cijelosti odustati od kupovine. U slučaju da određeni artikal nije na zalihi, Kupac ima mogućnost nastavka kupovine u odnosu na one artikle iz svoje ponude koje Kupac još uvijek ima na zalihi ili odustanka od narudžbe u cijelosti.

 

 1. 4. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI
 • - Ugovor o kupoprodaji je sklopljen kada Kupac primi elektronsku poruku Prodavca o prihvatu njegove elektronske narudžbe, koja poruka predstavlja potvrdu sklapanja Ugovora o kupoprodaji za onu vrstu i broj artikala koji su bili navedeni u Kupčevoj elektronskoj narudžbi.
 • - U slučaju iz odredbe članka 3.9 ovih Općih uvjeta, to jest, ako je u međuvremenu došlo do promjene cijene ili drugih uvjeta prodaje određenog artikla, obavijest Prodavca o navedenim izmjenama cijene ili drugih uvjeta, smatra se ponudom Prodavca Kupcu za sklapanjem Ugovora o kupoprodaji pod takvim uvjetima, a u tom slučaju, Ugovor o kupoprodaji bit će sklopljen ako Kupac nakon primitka takve obavijesti iz odredbe 3.9 ovih Općih uvjeta, elektronskim putem potvrdi narudžbu pod novim uvjetima.
 • - Ugovor o kupoprodaji pojedinog artikla sastoji se od posebnih uvjeta koji su objavljeni na mrežnim stranicama Internet trgovine za svaki pojedini artikl (cijena, predmet kupoprodaje, eventualno primjenjivi popusti), zatim od posebnih uvjeta koje je odabrao Kupac (npr. način plaćanja), te od ovih Općih uvjeta (u verziji koja je na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora o kupoprodaji).
 • - Ugovor o kupoprodaji na daljinu možete preuzeti ovdje .

 

 1. 5. CIJENA I NAČINI PLAĆANJA 
 • - Na mrežnim stranicama Internet trgovine istaknute cijene izražene su u konvertibilnim markama (KM), a uključuju iznos poreza na dodanu vrijednost. Cijene i uvjeti kupovine jednaki su neovisno o tome da li Kupac vrši narudžbu kao registrovani kupac ili kao gost.
 • - Prodavac nudi sljedeće načine plaćanja prilikom kupovine u Internet trgovini:
 • Plaćanje pouzećem

  - Ako ste odabrali plaćanje pouzećem, nakon zaprimljene narudžbe te potvrde iste, pošiljku ćemo uputiti na vašu kontakt adresu, a prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača, dužni ste gotovinom platiti otkupninu u vrijednosti obavljene kupovine.

 

 • Bankovne kartice (plaćanje prije isporuke)

Mastercard, Maestro, Visa  

mastercard  visa    

 

 • - Odabir načina plaćanja vrši Kupac prilikom slanja elektonske narudžbe Prodavcu.
 • - Nakon odabira načina plaćanja i slanja elektronske narudžbe Prodavcu, bankovna kartica Kupca će unaprijed biti autorizirana. Stvarno zaduživanje bankovne kartice vrši se po potvrdi narudžbe, odnosno sklapanju Ugovora o kupoprodaji u skladu s odredbama člana 4. ovih Općih uvjeta.
 • - Ukoliko Prodavac prilikom provjere narudžbe utvrdi da artikl nije raspoloživ, odmah će obavijestiti Kupca o tome da ne može prihvatiti njegovu narudžbu, te će istom odmah biti vraćen uplaćeni iznos novca. Ako Prodavac prilikom provjere narudžbe utvrdi da je došlo do promjene cijene ili drugih uvjeta prodaje, obavijestit će Kupca da je isti ovlašten izjaviti odustanak od narudžbe, u kojem slučaju će istom odmah biti vraćen uplaćeni iznos novca. Ako Kupac prihvati izmjenu cijene ili drugih uvjeta kupovine (npr. izmjena cijene dostave) u slučaju iz odredbe 3.9 ovih Općih uvjeta, dužan je Prodavcu prilikom potvrde prihvata izmjena uvjeta narudžbe, uplatiti razliku u cijeni.
 • - Račun u pisanom obliku dostavlja se Kupcu zajedno s pošiljkom koja sadrži kupljene artikle. 

 

 1. 6. DOSTAVA 
 • - Prodavac u Internet trgovinI "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" vrši dostavu artikala putem pružatelja usluga dostave, kurirske službe A2B Express Delivery, uz troškove dostave koji se prikazuju na mrežnim stranicama Internet trgovine prilikom vršenja narudžbe, te isti padaju na teret Kupca.
 • - Prodavac će u najkraćem mogućem roku pripremiti i predati paket s naručenim artiklima radi dostave Kupcu. Nakon predaje paketa pružatelju usluga dostave, Kupac će zaprimiti elektronsku poruku od Prodavca („Vaša pošiljka je na putu!“), koja će sadržavati i obavijest o broju pošiljke („kod“) putem kojeg Kupac ima mogućnost praćenja statusa svoje pošiljke i predviđenog datuma dostave, na mrežnim stranicama pružatelja usluga dostave (www.a2b.ba). Na navedenim stranicama, Kupcu su na raspolaganju i opći uvjeti dostave određeni od strane odabranog pružatelja usluga dostave.
 • - Dostava putem odabranog pružaoca usluga dostave vrši se u skladu s općim uvjetima navedenog pružaoca usluga dostave, u roku do 7 radnih dana od potvrde narudžbe, pri čemu tačno vrijeme potrebno za izvršenje dostave može ovisiti o adresi Kupca i o drugim okolnostima koje su izvan kontrole Prodavca.
 • - Prilikom dostave putem pružatelja usluga dostave, paket je osiguran od krađe, oštećenja i gubitka, od trenutka kada paket bude od strane Prodavca predan pružatelju usluga dostave radi prijevoza i dostave Kupcu.
 • - Ukoliko prilikom isporuke kupljene robe, putem odabranog pružatelja usluge dostave, Kupac ne preuzme kupljene proizvode (u tri pokušaja dostave) unutar roka od 7 dana, od datuma kada su se stekli uvjeti za preuzimanje robe, kupljeni artikli vraćaju se Prodavcu, te će se to smatrati Kupčevim odustankom od Ugovora o kupoprodaji.  
 • - U slučaju nepreuzimanja kupljene robe i vraćanja iste Prodavcu, Kupac je dužan naknaditi troškove povrata artikala Prodavcu putem dostavne službe, u iznosu i unutar roka o kojima će biti obaviješten pisanom obaviješću Prodavca.

 

 1. 7. ODUSTANAK OD KUPOVINE I PRAVILA O POVRATU ROBE
 • - U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača u BiH, svaki Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji i to u roku od 15 dana od dana preuzimanja, odnosno izvršene dostave kupljene robe.
 • - Obavijest o jednostranom raskidu Ugovora unutar roka od 15 dana od datuma preuzimanja, odnosno dostave kupljenih artikala, Kupac je ovlašten dati Prodavcu slanjem popunjenog obrasca Izjave o odustanku od ugovora o kupoprodaji zaključenog na daljinu, na e-mail: [email protected] (obrazac dostupan ovdje); 
 • - Odustanak od Ugovora o kupoprodaji blagovremeno je izražen ako je Izjava o odustanku od Ugovora, odnosno obavijest o jednostranom raskidu poslana Prodavcu najkasnije zadnji dan 15-dnevnog zakonskog roka za odustanak, računajući od prvog sljedećeg dana od datuma primitka robe od strane Kupca.
 • - Prodavac će kada zaprimi obavijest o jednostranom raskidu Ugovora, putem Korisničke podrške Kupcu proslijediti informaciju o terminu preuzimanja pošilje od strane kurirske službe A2B Express Delivery.
 • - Ako je Kupac prije odustanka, odnosno raskida Ugovora o kupoprodaji, već zaprimio robu, primljenu robu mora vratiti Prodavcu najkasnije unutar 15 dana od datuma poslane obavijesti o odustanku, odnosno raskidu Ugovora. 
 • - Sva roba na koju se odnosi odustanak odnosno raskid Ugovora o kupoprodaji (a to ne mora biti sva roba koja je bila predmet pojedine narudžbe), mora biti zapakovana na način koji sprječava nastanak oštećenja prilikom vraćanja robe (po mogućnosti u originalnoj ambalaži).
 • - Roba koju Kupac vraća mora biti neoštećena, nenošena i neoprana, te sa originalnim etiketama.
 • - Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti vraćene robe koja je rezultat korištenja robe ili rukovanja robom, a osobito:
  • nepažljivo isprobavanje proizvoda kada veličina nije odgovarajuća, prilikom čega može doći do oštećenja materijala, pucanja šavova, pucanja zatvarača
  • nepažljivo rukovanje proizvoda i njegovo onečišćenje, primjerice, tragovima pudera, šminke ili drugih kozmetičkih proizvoda ili drugih materijala
 • - U slučaju oštećenja ili umanjenja vrijednosti primljene robe, Prodavac je ovlašten procijeniti štetu koja je nanesena artiklu, te iznos umanjenja vrijednosti uskratiti od povrata Kupcu.
 • - U paketu zajedno da artiklima koje želi vratiti,Kupac obavezno prilaže ispunjen obrazac Izjave od odustanku od Ugovora (koji može preuzeti ovdje) i originalni fiskalni račun
 • - Na paketu Kupac navodi adresu primaoca:

"AB-LINE" d.o.o. Sarajevo – Poslovna jedinica "MARELLA"

Kaptol  2, 71 000 Sarajevo

>> Internet trgovina "XYZ-MARELLA FASHION SHOP" <<

 

i predaje paket kurirskoj službi A2B Express Delivery u terminu koji dogovori sa Korisničkom podrškom Prodavca.

 • - Prodavac će Kupca obavijestiti elektronskom poštom o primitku vraćene robe.
 • - Povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene vrši se od strane Prodavca Kupcu u roku od 15 dana od primitka obavijesti o odustanku, odnosno raskidu Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca, pod uvjetom da je Prodavac u navedenom roku zaprimio kupljenu robu natrag u stanju koje je u skladu s odredbom 7.7 ovih Općih uvjeta, na način kako je određeno u prethodnim odredbama ovog člana Općih uvjeta. U slučaju da Prodavac po isteku 15 dana od primitka obavijesti o odustanku, odnosno raskidu Ugovora, još nije zaprimio pošiljku s povratom robe od Kupca, navedeni rok za povrat kupoprodajne cijene produžava se za onoliko vremena koliko je potrebno da roba stigne natrag Prodavcu i da je isti po primitku pregleda.
 • - Kupac u slučaju odustanka od Ugovora o kupoprodaji nema pravo na povrat troškova dostave, već isključivo na povrat stvarno plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.
 • - Prodavac će izvršiti povrat kupoprodajne cijene na račun bankovne kartice s kojeg je izvršena kupovina, osim ako Kupac u Izjavi, odnosno obavijesti o odustanku od Ugovora izričito ne zatraži povrat sredstava na drugi bankovni račun, podatke o kojem u tom slučaju treba navesti u svojoj obavijesti, te pod uvjetom da takav način povrata kupoprodajne cijene Prodavcu ne uzrokuje dodatne troškove.
 • - U slučaju plaćanja pouzećem – gotovinski, Prodavac će izvršiti povrat kupoprodajne cijene isključivo na račun bankovne kartice koji je Kupac naveo u Izjavi, odnosno obavijesti o odustanku.
 • - Isključen je povrat kupoprodajne cijene otkupninom (plaćanjem po pouzeću). 

  

 1. 8. REKLAMACIJE - PRAVA U SLUČAJU MATERIJALNIH NEDOSTATAKA PRODANE ROBE 
 • - U slučaju postojanja materijalnih nedostataka robe koju je Kupac kupio i primio, za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primjenjuju se odredbe Općih uvjeta poslovanja Internet trgovine i Zakona koji uređuje zaštitu potrošača. 
 • - Prodavac odgovara za eventualne materijalne nedostatke robe koju je Kupac kupio i primio, ako je artikl imao određeni nedostatak u trenutku prijelaza rizika na Kupca. Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao već u trenutku kupovine odnosno dostave robe Kupcu. Prodavac ne odgovara za neznatne materijalne nedostatke kupljene robe.
 • - Kupac je dužan pregledati primljenu robu čim je to prema redovnom toku stvari moguće, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema robe, te ako roba ima određeni nedostatak, obavijestiti Prodavca bez odgode.
 • - Reklamaciju za nedostatak na artiklu Kupac ulaže slanjem pisane obavijesti o nedostatku, odnosno slanjem popunjenog obrasca Reklamacijskog zapisnika, na e-mail: [email protected] (obrazac dostupan ovdje);  
 • - U obavijesti o nedostatku Kupac je dužan riječima pobliže opisati nedostatak te, ako je moguće, priložiti fotografiju na kojoj je vidljiv nedostatak.
 • - Prodavac će bez odgode, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, Kupcu potvrditi prijem njegove reklamacije (obavijesti o nedostatku), a prilikom potvrde prijema obavijestit će Kupca i o predviđenom vremenu potrebnom za rješavanje reklamacije.
 • - Prodavac će u najkraćem mogućem roku razmotriti svaku obavijest o nedostatku robe koju zaprimi od Kupca. U slučaju potrebe, radi provjere postoji li nedostatak, provjere vrste i prirode nedostatka i vremena kada je nedostatak nastao, Prodavac će od Kupca zatražiti da mu Kupac dostavi artikal radi pregleda istog, te isti preuzeti od Kupca putem kurirske službe A2B Express Delivery.
 • - Reklamacija će se smatrati opravdanom ako Prodavac pregledom proizvoda utvrdi da proizvod ima materijalni nedostatak u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.
 • - U slučaju da Prodavac utvrdi da je obavijest o nedostatku (reklamacija) Kupca opravdana, obavijestit će Kupca da ima pravo na:
 • otklanjanje nedostatka na artiklu o trošku Prodavca;
 • zamjenu kupljenog artikla za novi identičan, bez nedostatka (ako Prodavac isti ima na zalihama); 
 • povrat stvarno plaćenog iznosa kupoprodajne cijene, uz obavezu vraćanja artikla Prodavcu. 

Povrat artikla prodavcu:

  • Kupac će od Korisničke podrške Prodavca dobiti informaciju o terminu preuzimanja pošilje od strane kurirske službe A2B Express Delivery.
 • - U paketu zajedno sa artiklima koje želi reklamirati, Kupac obavezno prilaže ispunjen obrazac obavijesti o nedostatku – Reklamacijski zapisnik (koji može preuzeti ovdje) i originalni fiskalni račun. 
 • - Na paketu Kupac navodi adresu primaoca:

"AB-LINE" d.o.o. Sarajevo – Poslovna jedinica "MARELLA"

Kaptol  2, 71 000 Sarajevo

>> Internet trgovina "XYZ-MARELLA FASHION SHOP" <<

 

i predaje paket kurirskoj službi A2B Express Delivery u terminu koji dogovori sa Korisničkom podrškom Prodavca.

 • - Artikal koji se šalje na reklamaciju zapakavati na način koji spriječava oštećenja proizvoda prilikom transporta (po mogućnosti u originalnu ambalažu).
 • - Artikal koji se šalje na reklamaciju mora biti čist, u suprotnom reklamirani artikal neće biti uzet u razmatranje.
 • - Prodavac će Kupca obavijestiti elektronskom poštom o primitku reklamirane robe.
 • - Ukoliko između Kupca i Prodavca nastane spor o pitanju da li je određeni kupljeni artikal isporučen s materijalnim nedostatkom, odnosno o pravima Kupca u slučaju takvog nedostatka, Prodavac će nastojati s Kupcem postići sporazumno rješenje, u skladu s odredbama članka 12. ovih Općih uvjeta. U slučaju nemogućnosti postizanja spora, za razrješenje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Sarajevu ili drugi prema primjenjivim propisima nadležni sud.

 

 1.  9. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA KUPACA 
 • - Prodavac putem Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" prikuplja i obrađuje samo nužne lične podatke Kupaca koji su potrebni za realizaciju Ugovora o kupoprodaji (ime i prezime Kupca, adresa za dostavu Kupca, adresa elektronske pošte, telefonski broj, broj bankovne kartice računa s kojeg se vrši plaćanje, te broj bankovnog računa za povrat) u skladu s važećim propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.
 • - Detaljnije obavijesti o obradi ličnih podataka i pravima korisnika, odnosno Kupaca, navedene su u dostupnim pravilima obrade ličnih podataka (ovdje). 

 

 1.  10. PISANI PRIGOVORI, PITANJA I PRIJEDLOZI POTROŠAČA
 • - Prodavac ima uspostavljen sistem za rješavanje pisanih prigovora potrošača, koje potrošači mogu slati Prodavcu bilo putem pošte na adresu:

"AB-LINE" d.o.o. Sarajevo – Poslovna jedinica "MARELLA"

Kaptol  2, 71 000 Sarajevo

>> Internet trgovina "XYZ-MARELLA FASHION SHOP" <<

ili putem elektronske pošte na adresu: [email protected].

 • - Prodavac će bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak pisanog prigovora potrošača kojeg je isti dostavio u skladu s prethodnom odredbom ovog člana Općih uvjeta, a dužan je na isti odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana, od datuma prijema pisanog prigovora potrošača.
 • - Potrošači se sa svojim pitanjima i prijedlozima mogu obratiti Prodavcu i putem kontakt telefona + 387 61 301 058.

 

 1.   11.  AUTORSKA PRAVA
 • “AB-LINE” d.o.o. Sarajevo je nositelj svih autorskih prava mrežnih stranica Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP"  Nije dozvoljeno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu, niti koristiti za druge svrhe osim uobičajenog pregleda ponude i kupovine ponuđenih artikala, bilo koji dio mrežnih stranica Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP", bez izričitog pisanog pristanka AB-LINE” d.o.o. Sarajevo.

 

 1.   12. RJEŠAVANJE SPOROVA 

Prodavac nastoji svaki spor s Kupcima riješiti sporazumno, na zadovoljstvo Kupca. Ukoliko to nije moguće, za rješavanje spora između Prodavca i Kupca nadležan je sud u Sarajevu.

 

 1.  13. VAŽENJE I IZMJENE OVIH OPĆIH UVJETA
 • - Važećom verzijom Općih uvjeta poslovanja Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" uvijek se smatra ona verzija koja je objavljena na ovim mrežnim stranicama. Za slučaj sporova, primjenjiva će biti ona verzija Općih uvjeta koja je bila važeća i objavljena u trenutku slanja elektronske narudžbe od strane Kupca, slanjem koje se smatra da je Kupac izrazio svoju suglasnost s odredbama tada važećih Općih uvjeta.
 • - Prodavac je ovlašten usvojiti izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta poslovanja Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP", njihovom objavom na mrežnim stranicama navedene Internet trgovine.
 • - Registrovani korisnik koji se ne slaže s bilo kojom nakon njegove registracije usvojenom verzijom Općih uvjeta Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP", slobodan je otkazati registraciju na Internet trgovini "XYZ – MARELLA FASHION SHOP". U slučaju nastavka korištenja Internet trgovine, isti očituje svoj pristanak biti vezan izmijenjenim Općim uvjetima. Otkazivanje registracije vrši se pisanom obaviješću koju korisnik može uputiti Prodavcu elektronskim putem na adresu: [email protected].

 

Posljednja izmjena: 01.07.2021. godine