PRIVATNOST I KOLAČIĆI

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Kako bismo obezbjedili zaštitu Vaše privatnosti i približili Vam način prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korištenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti.

 

Opšte informacije

Prije prikupljanja ličnih podataka, Internet trgovina "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" (u daljem tekstu: Internet trgovina) obavještava kupce na koje se lični podaci odnose, o sljedećem:

 • - da je Internet trgovine "XYZ – MARELLA FASHION SHOP" uspostavljena od strane pravnog lica "AB-LINE" d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6 – Sarajevo;
 • - da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka "AB-LINE" d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6 – Sarajevo;
 • - da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Internet trgovine, bezbjednost korisnika Internet trgovine, i omogućavanje elektronske trgovine posjetiocima Internet trgovine u skladu sa zakonom;
 • - da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u BiH, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation – GDPR), i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;
 • - svi državni organi na osnovu zakona i/ili odluke suda, ostvaruju pravo korištenja podataka;
 • - da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Internet trgovine nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za registraciju i kupovinu na internet trgovini;
 • - da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika Internet trgovine i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • - da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju u skladu sa Zakonom.

 

Prikupljanje podataka

 • - U cilju uspješne obrade narudžbi kupaca potrebno je da kupci internet trgovini dostave sljedeće podatke: ime i prezime, adresa za dostavu, adresa elektronske pošte, telefonski broj, broj bankovne kartice računa s kojeg se vrši plaćanje. Uz pomoć tih podataka internet trgovina će biti u mogućnosti da kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavjesti kupce o trenutnom statusu narudžbe. Internet trgovina prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge

 

Sigurnost podataka

 • - Internet trgovina će preduzeti razumne tehničke i organizacione mjere predostrožnosti kako bi se spriječio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Internet trgovina će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima. 
 • - Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane putem SSL tehnologije. 
 • - Prilikom unošenja  podataka  o  kartici,  povjerljive  informacije se  prenose  putem  javne  mreže  u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
 • - Stranice za naplatu putem internet osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. 
 • - SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.
 • - WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.
 • - Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor kartica, Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH , pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o kartici nisu dostupni našem sistemu.
 • - Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

Monri Payment Gateway         monri

 

 • - Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite Monri Payment Gateway – napredni sistem za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. 
 • - Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.Period čuvanja podataka o kupcu i ažuriranje

 • - Lični podaci Kupaca neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, "AB-LINE" d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6 – Sarajevo, zadržaće podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno izbrisani.
 • - U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza (npr. Zakon o računovodstvu i slično ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahtjeva, u skladu sa važećim propisima i zakonima.
 • - Kupci su obavezni da obavjeste Internet trgovinu ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati.

 

Kolačići 

 • - Internet trgovina koristi kolačiće („cookies“) da kupcima pomogne da prilagode korištenje interneta svojim potrebama.
 • - Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na hard disku svakog zasebnog kupca od strane web servera. Cookie-i ne mogu biti korišteni da pokrenu program ili da isporuče virus računaru ili drugom uređaju koji koristi kupac.
 • - Cookie-i su jedinstveno dodeljeni svakom pojedinačnom kupcu, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji ih je poslao kupcu. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbijedi pogodnosti koje će kupcima uštedeti vrijeme.

 

Važnost Politike privatnosti

 • - Internet trgovina može ažurirati Politiku privatnosti, s vremena na vrijeme, postavljanjem i usvajanjem izmjena i dopuna istih. Kupci se ovim putem obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provjere Internet trgovinu kako bi bili u toku sa svim eventualnim promjenama Politke privatnosti.